تبلیغات
نمایندگی انحصاری چای اکبر و دوغزال سریلانکا - محصولات چای دوغزال
نمایندگی انحصاری چای اکبر و دوغزال سریلانکا
بیش از یک قرن سابقه ، بسته بندی شده در سریلانکا

محصولات چای دوغزال

 1. چای دوغزال قلمی ممتاز 450 گرم
 2. چای دوغزال شکسته زرین 500 گرم
 3. چای دوغزال عطری ارل گری 500 گرم
 4. چای دوغزال هلدار مرغوب 500 گرم
 5. چای دوغزال قلمی مرغوب 1000 گرم
 6. چای دوغزال شکسته زرین 1000 گرم
 7. چای دوغزال عطری ارل گری 1000 گرم
 8. چای کیسه ای عطری ارل گری 25 عددی
 9. چای کیسه ای شکسته زرین 25 عددی
 10. چای کیسه ای عطری ارل گری روکش دار 20 عددی
 11. چای کیسه ای شکسته زرین روکش دار 20 عددی
 12. چای سبز دوغزال    به زودی
 13. و ...

 

AKBAR Tea Company IRAN Kish Island 2010