تبلیغات
نمایندگی انحصاری چای اکبر و دوغزال سریلانکا - چرا چای اکبر داخل کشور نیست؟
نمایندگی انحصاری چای اکبر و دوغزال سریلانکا
بیش از یک قرن سابقه ، بسته بندی شده در سریلانکا

چرا چای اکبر داخل کشور نیست؟

زیرا چای خارجی اجازه ورود به داخل کشور را ندارد و فقط در مناطق آزاد تجاری مانند جزیره کیش به فروش می رسد و چای اکبر تنها 2 سال به جزیره کیش آمده است. چای دوغزال اصل که بسیار قدیمی است از زیر مجموعه های چای اکبر است.