نمایندگی انحصاری چای اکبر و دوغزال سریلانکا نمایندگی رسمی و انحصاری چای اکبر و دوغزال سریلانکا جزیره کیش،مرکز تجاری کیش،طبقه همکف،غرفه76 آدرس ایمیل شرکت : akbartea.kish@gmail.com چای اورجینال را فقط در جزیره کیش و از فروشگاه های معتبر خریداری نمایید. *** بسته بندی شده در سریلانکا *** http://akbar-tea.mihanblog.com 2020-02-16T18:25:18+01:00 text/html 2015-12-10T10:10:08+01:00 akbar-tea.mihanblog.com علی امیرخیزی نمونه ی کمی از محصولات http://akbar-tea.mihanblog.com/post/2 <font size="2"><font size="2"><font size="2"> </font></font></font><b><p align="right"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>چای اکبر بزرگترین صادر کننده چای در جهان و پرچمدار بهترین چای سیلان سریلانکا<br></strong></font></font></font></font></p></b><div align="center"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><p align="right"><img src="http://www.akbar.es/images/wwwakbares/2015/topakbar1.png" alt="" align="bottom" border="0" height="93" hspace="0" vspace="0" width="413"></p><p align="right"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">نمونه ای از محصولات :</font></strong></p></font></font></font></div><font size="2"><font size="2"><font size="2"><p align="right"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong></strong></font></p></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><p align="right"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>چای پرمیوم قرمز FF1,BOP (فلزی، پاکتی، تی بگ، مسافرتی، لیوان دار)</strong></font></p></font></font></font><div align="center"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><p align="right"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/2/8/8/item_2885/small_shop_items_catalog_image2885.png" alt="" align="bottom" border="0" height="113" hspace="0" vspace="0" width="113"><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/2/7/2/item_2722/small_shop_items_catalog_image2722.png" alt="" align="bottom" border="0" height="105" hspace="0" vspace="0" width="105"><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/3/7/1/item_3715/small_shop_items_catalog_image3715.png" alt="" align="bottom" border="0" height="100" hspace="0" vspace="0" width="100"><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/2/9/4/item_2946/small_shop_items_catalog_image2946.png" alt="" align="bottom" border="0" height="106" hspace="0" vspace="0" width="106"></strong></font></p></font></font></font></div><font size="2"><font size="2"><font size="2"><p align="right"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong></strong></font></p></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"> <p align="center"><strong><img alt="" src="http://www.akbar.com/product/product_img/pimg1001_1.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></p> <p align="right"><font size="2"><strong>چای&nbsp;گلد&nbsp;ساده زود دم&nbsp;F.B.O.P,FF1&nbsp;(فلزی، پاکتی&nbsp;، تی بگ&nbsp;، مسافرتی ، فنجون دار)</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong><img src="http://www.akbar.es/images/wwwakbares/2015/topakbar4.png" alt="" align="bottom" border="0" height="121" hspace="0" vspace="0" width="410"></strong></font></p> <p align="center"><font size="2"><strong><img alt="" src="http://www.akbar.com/product/product_img/pimg1002_1.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></font></p> <p align="right"><font size="2"><strong>چای سیلور&nbsp;ساده دیر دم OP1(فلزی، پاکتی&nbsp;و تی بگ)</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong><img src="http://www.akbartea.com/product/product_img/pimg1003_1.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="250" hspace="0" vspace="0" width="321"></strong></font></p> <p align="center"><strong><img alt="" src="http://www.akbar.com/product/product_img/pimg1004_1.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></p> <p align="right"><font size="2"><strong>چای عطری ارل گری&nbsp;و&nbsp;مجلسی Bergamot(فلزی،پاکتی و تی بگ)</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/3/7/0/item_3700/small_shop_items_catalog_image3700.png" alt="" align="bottom" border="0" height="145" hspace="0" vspace="0" width="145"><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/2/8/8/item_2886/small_shop_items_catalog_image2886.png" alt="" align="bottom" border="0" height="136" hspace="0" vspace="0" width="136"><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/2/9/3/item_2939/small_shop_items_catalog_image2939.png" alt="" align="bottom" border="0" height="131" hspace="0" vspace="0" width="131"></strong></font></p> <p align="center"><strong><img alt="" src="http://www.akbar.com/product/product_img/pimg1017_2.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></p><p align="center"><strong><img alt="" src="http://www.akbar.com/product/product_img/pimg1006_1.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></p> <p align="right"><strong>چای مخصوص هرمی 50 عددی</strong></p><p align="right"><strong><img src="http://www.akbartea.com/product/product_img/pimg1011_1.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></strong></p> <p align="center"><strong><img alt="" src="http://www.akbar.com/product/product_img/pimg1011_1.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></p> <p align="right"><br><strong>چای دوغزال انواع مختلف&nbsp;:ساده،عطری،ممتاز،هلدار، چای سبز (فلزی،پاکتی و تی بگ) F.B.O.P.F</strong></p></font></font></font><img src="http://www.doghazal.com/images/img-bar.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="132" hspace="0" vspace="0" width="404"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><p align="right"><strong></strong></p></font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"> <p align="center"><img src="http://dc611.4shared.com/img/39Q0qteb/s7/0.25543569906730756/7124.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> <p align="right"><font color="#ff0000"><strong>توجه: به لوگوی <font size="5">AB چای&nbsp;اكبر&nbsp;</font>&nbsp;روی پاكت دوغزال ، برجستگی کالا و <font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بسته بندی شده در سریلانکا</font></font> توجه فرمایید.</strong></font></p> <p align="right"><font size="2"><strong>عطر چای (فلزی،پاکتی و تی بگ)</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong><img src="http://www.akbar.pt/94-home_default/black-tea-in-tin-100g-akbar-classic-earl-grey.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="118" hspace="0" vspace="0" width="114"><img src="http://www.akbartea.eu/100-home_default/black-tea-akbar-earl-grey-aluminium-foil-envelope-100x2g-packed-in-pack-200g-for-horeca.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="140" hspace="0" vspace="0" width="141"><img src="http://www.moscowonhudson.com/images/T/screenshot027.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="113" hspace="0" vspace="0" width="106"></strong></font></p> <p align="center"><strong><img alt="" src="http://www.akbar.com/images/products/ceylon-black-tea-classic-collection.gif" align="absMiddle" border="0" hspace="0"></strong></p> <p align="right"><font size="2"><strong>چای پیکو دبش و گس&nbsp;PEKOE (فلزی)</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/3/7/0/item_3701/small_shop_items_catalog_image3701.png" alt="" align="bottom" border="0" height="148" hspace="0" vspace="0" width="148"><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/2/8/8/item_2888/small_shop_items_catalog_image2888.png" alt="" align="bottom" border="0" height="141" hspace="0" vspace="0" width="141"><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/2/8/8/item_2889/small_shop_items_catalog_image2889.png" alt="" align="bottom" border="0" height="114" hspace="0" vspace="0" width="114"></strong></font></p> <p align="center"><font size="2"><strong><img alt="" src="http://www.akbar.com/product/product_img/pimg1007_1.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></font></p> </font></font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2"><p align="center"><strong><img alt="" src="http://www.akbar.com/product/product_img/pimg1005.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></p> <p align="right"> </p> <p align="right"><strong><font size="2">چای سبز مزارع چین(فلزی،تی بگ ساده و میوه ای)</font></strong></p><p align="right"><strong><font size="2"><img src="http://www.akbartea.com/product/product_img/pimg1014.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font> </strong></p> <p align="center"><strong><img alt="" src="http://www.akbar.com/images/products/ceylon-green-tea-green-gold.gif" align="absMiddle" border="0" hspace="0"></strong></p> <p align="center"><strong><img alt="" src="http://www.akbar.com/product/product_img/pimg1013_1.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></p><font size="2"> <p align="right"><font size="2"><strong>چای کیسه ای&nbsp;20 عددی میوه و طعم دار (انگور، توتهای وحشی، لیمو، کارامل، تمشک، میکس، توت فرنگی، سیب، عطری، انگور وحشی، میکس گرمسیری، هلو، گیلاس)</strong></font></p> <p align="center"><font size="2"><strong><img alt="" src="http://www.akbar.com/product/product_img/pimg1018.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></font></p> </font><p align="right">&nbsp;<img src="http://www.akbartea.com/product/product_img/pimg1018.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> <p align="right"><font size="2"><strong>تی بگ سبز میوه ای 25 عددی (یاس،توت فرنگی،لیمو،وانیل،نعناع)</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/3/7/2/item_3726/small_shop_items_catalog_image3726.png" alt="" align="bottom" border="0" height="156" hspace="0" vspace="0" width="144"><img src="https://www.google.com/url?sa=i&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;ved=0ahUKEwioyPH-_dDJAhUGCw8KHY61BvIQjBwIBjAA&amp;url=http%3A%2F%2Feng.akbar.es%2Fupload%2Fshop_6%2F3%2F7%2F2%2Fitem_3725%2Fsmall_shop_items_catalog_image3725.png&amp;psig=AFQjCNFtBDQPoA2fdYQCGbwcrVwJzchVrw&amp;ust=1449826301836462" alt="" align="bottom" border="0" height="159" hspace="0" vspace="0" width="151"><img src="http://www.akbartea.com/product/product_img/pimg1015_2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="203" hspace="0" vspace="0" width="267"></strong></font></p> <p align="center"><strong><img alt="" src="http://www.akbar.com/product/product_img/pimg1015_2.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></p> <p align="right"><font size="2"><strong>تی بگ های 100% گیاهی&nbsp;،&nbsp;درمانی و تقویتی &nbsp;هربال تی &nbsp;(رزهیپس،بابونه،نعناع،اسطوخودوس)</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/3/7/4/item_3740/small_shop_items_catalog_image3740.png" alt="" align="bottom" border="0" height="103" hspace="0" vspace="0" width="103"><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/3/7/4/item_3742/small_shop_items_catalog_image3739.png" alt="" align="bottom" border="0" height="107" hspace="0" vspace="0" width="107"><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/3/7/4/item_3741/small_shop_items_catalog_image3735.png" alt="" align="bottom" border="0" height="107" hspace="0" vspace="0" width="107"><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/3/0/1/item_3011/small_shop_items_catalog_image3011.png" alt="" align="bottom" border="0" height="104" hspace="0" vspace="0" width="89"></strong></font></p><p align="right"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong>انواع دمنوش گیاهی 100% طبیعی هرمی</strong></font></font></font></font></p><p align="right"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/3/7/3/item_3731/small_shop_items_catalog_image3731.png" alt="" align="bottom" border="0" height="120" hspace="0" vspace="0" width="102"><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/3/7/3/item_3733/small_shop_items_catalog_image3733.png" alt="" align="bottom" border="0" height="123" hspace="0" vspace="0" width="104"><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/3/7/3/item_3732/small_shop_items_catalog_image3732.png" alt="" align="bottom" border="0" height="124" hspace="0" vspace="0" width="110"><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/3/0/0/item_3005/small_shop_items_catalog_image3005.png" alt="" align="bottom" border="0" height="111" hspace="0" vspace="0" width="97"></strong></font></font></font></font><br><font size="2"><strong></strong></font></p> <p align="right"><font size="2"><strong>تی بگ های کادویی و&nbsp;پذیرایی&nbsp;در طعمهای ساده&nbsp;، میوه ای&nbsp;، مخصوص و میکس</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/3/0/0/item_3000/small_shop_items_catalog_image3000.png" alt="" align="bottom" border="0" height="149" hspace="0" vspace="0" width="149"><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/3/1/8/item_3185/small_shop_items_catalog_image3185.png" alt="" align="bottom" border="0" height="129" hspace="0" vspace="0" width="129"><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/2/9/9/item_2997/small_shop_items_catalog_image2997.png" alt="" align="bottom" border="0" height="138" hspace="0" vspace="0" width="138"></strong></font></p> <p align="center"><strong><img alt="" src="http://www.akbar.com/images/products/gift-tea-packs.gif" align="absMiddle" border="0" hspace="0"></strong></p> <p align="center"><img alt="" src="http://www.akbar.com/product/product_img/pimg1030.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></p> <p align="right"><strong>چای موزیکال میکس چای سیاه و انواع گل های طبیعی</strong><br><strong><br></strong></p><p align="right"><strong><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/2/9/1/item_2915/small_shop_items_catalog_image2915.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></strong></p><p align="right"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong>چای صندوقچه ای میکس چای سیاه چای سبز و انواع گل های طبیعی</strong></font></font></font></p><p align="right"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><img src="چای موزیکال میکس چای سیاه و انواع گل های طبیعی" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></strong></font></font></font><img src="http://www.akbartea.eu/62-large_default/akbar-orient-mystery-blend-of-black-and-green-teas-in-a-treasure-box.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="186" hspace="0" vspace="0" width="186"><img src="http://www.akbartea.eu/63-large_default/akbar-rich-soursop-blend-of-black-and-green-teas-in-a-treasure-box.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="185" hspace="0" vspace="0" width="185"></p><p align="right"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong>انواع چوبی کوچک مخصوص اتاق های هتل</strong></font></font></font></font></font></font></p><p align="right"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><strong><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/3/9/1/item_3910/small_shop_items_catalog_image3910.png" alt="" align="bottom" border="0" height="144" hspace="0" vspace="0" width="144"><img src="http://eng.akbar.es/upload/shop_6/3/9/1/item_3912/small_shop_items_catalog_image3912.png" alt="" align="bottom" border="0" height="141" hspace="0" vspace="0" width="141"></strong></font></font></font></font></font></font><br><strong></strong></p> <p align="center"><strong><br></strong></p></font></font></font> text/html 2013-02-15T13:00:04+01:00 akbar-tea.mihanblog.com علی امیرخیزی AKBAR Premium Quality Tea http://akbar-tea.mihanblog.com/post/4 <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA"><strong><font color="#006600"><font color="#006600">چای اکبر</font> ، پرچمدار بهترین چای سیلان سریلانکا در جهان</font></strong></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">چهار مراکز مدرن تولید چای برادران اکبر&nbsp; مجهز به بالاترین تکنولوژی های اخیر ماشین آلات وارد شده از آلمان, ایتالیا, ژاپن هستند. بعلاوه, حمایت بیش از 1000 نیروی کار اختصاص یافته و مشتاق, شرکت اکبر, پرچمدار بهترین کیفیت چای سیلان از سریلانکا, را قادر ساخته است تا صادر کننده به بیش از&nbsp;91 کشور در سرتاسر جهان باشد.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt" dir="ltr"><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">جوایز&nbsp;تعلق&nbsp;گرفته&nbsp;به کارخانه ی <font color="#ffcc00">اکبر</font>:</span></strong></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">جایزه ی صادرات وابسته به ریاست جمهوری-2007</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">برنده ی "بهترین نشان صادرکننده ی سریلانکا"</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">برنده ی "صادر کننده در بالاترین تعداد مقصد (خریدار)</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">موسسه ی بازاریابی </span><b><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #cc0000; FONT-SIZE: 10pt" dir="ltr">SLIM- Sri Lanka</span></b><span dir="rtl"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA"><span dir="rtl"></span>-(جایزه ی نشان برتری)</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">برنده ی "نشان بین المللی سال"</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">نشان </span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 10pt" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>‘<em><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">AKBAR</span></em>'</span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA"><span dir="rtl"></span>-سالهای 2005 و 2006</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">نشان طلا</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">اتاق بازرگانی ملی</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">جایزه ی کیفیت برتر تجارت ملی-2004</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA">قبل از آن&nbsp; این جوایز از دست یابی به&nbsp; بزرگترین فرستنده ی چای های سیلان را بدست آمده بود. این موقعیت برجسته, توسط شرکت برادران اکبر در سال 1992 بدست آمده بود, و هرگز از&nbsp;18 سال متوالی گذشته از انحصار آنها خارج نشده است.</span> </p> <p align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.akbartea.com/images/branding/logo.png" alt=""></p> text/html 2009-04-08T18:02:10+01:00 akbar-tea.mihanblog.com علی امیرخیزی نمایندگی رسمی و انحصاری چای اکبر و دوغزال http://akbar-tea.mihanblog.com/post/1 <p align="center"><strong><font size="4"></font></strong></p> <p align="center"><strong><font size="4">نمایندگی انحصاری&nbsp;چای اکبر و دوغزال سریلانکا</font></strong></p> <p align="center"><strong><font size="2">کیش،مرکز تجاری کیش،طبقه همکف غرفه 76 (چای اکبر)</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="2"><img alt="" src="http://http://up98.org/upload/server1/01/z/g4d2p8t3r15kfuq88ie.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></strong></p><p align="center"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">مدیریت: آقای&nbsp;امیرخیزی</span></p><p align="center"><img style="height: 507px;" alt="" src="http://dc391.4shared.com/img/MjO3AcdS/s7/1415b4b6228/ax_001.jpg" align="bottom" border="0" height="871" hspace="0" vspace="0"></p> <p><font color="#ff0000" size="3"><strong>توجه:</strong><font size="2">چای ها را فقط از نمایندگی در جزیره کیش خریداری فرمایید چای های اوریجینال(اصل) فقط در <strong>منطقه آزاد کیش</strong> به فروش میرسد.</font></font></p> <p><br><strong><font size="1">برقراری تماس :<a href="http://akbar-tea.com/message/" target="_blank" title=""> http://akbar-tea.com/message</a></font></strong></p><p><strong><font size="1">سفارشات بیش از یک کانتینر 20 فوت به تمامی مناطق آزاد تجاری ایران از مبدا(سریلانکا) به مقصد(درخواست کننده) با قیمت خرید تعیین شده&nbsp;کارخانه برادران اکبر(مبدا)&nbsp;پذیرفته میشود.</font></strong> </p><p align="center"><font color="#ff0000"><strong>سفارشات فقط در <font style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;" size="2"><font color="#006600">جزیره ی كیش</font> و <font color="#006600">مناطق آزاد تجاری</font></font>&nbsp;امكان پذیر میباشد.</strong></font></p> text/html 2009-04-07T14:02:45+01:00 akbar-tea.mihanblog.com علی امیرخیزی ویژه مناطق آزاد تجاری http://akbar-tea.mihanblog.com/post/10 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#009900 size=4 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><B>ویژه مناطق آزاد تجاری</B></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#009900 size=4 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><B><BR></B></FONT></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><B><FONT color=#009900 size=2>بنا به آزاد بودن واردات چای در مناطق آزاد تجاری</FONT></B></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><FONT size=2 face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سفارشات چای اکبر و دوغزال بیش از یک کانتینر 20 فوت به تمامی مناطق آزاد تجاری ایران به طور مستقیم با قیمت خرید تعیین شده&nbsp;کارخانه برادران اکبر پذیرفته میشود.</FONT></DIV> <DIV><FONT face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><BR></FONT></DIV> <DIV><FONT face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><BR></FONT></DIV> <DIV><FONT face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><FONT size=2>برای برقراری تماس لطفا مشخصات <FONT size=2>،</FONT>شماره تماس، و <FONT size=2>E-Mail</FONT> خود را در لینک&nbsp;</FONT><A title=/http://akbar-tea.com/message href="http://akbar-tea.com/message/" target=_blank><FONT size=2>/http://akbar-tea.com/message</FONT></A><FONT size=2>&nbsp;به ثبت برسانید تا در اسرع وقت با شما تماس حاصل شود.</FONT></FONT></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://lk.kompass.com/MarketingViewWeb/imagesCMS/LKA/L/0000039010586100001/Akbar-logo.gif"></DIV>